Алгоритм оцінювання стану об’єкта з довільною динамікою у разі випадкових впливів і неповних вимірювань нестійкою системою

Unknown English OPEN
Azarskov, V. N.; National Aviation University; Kurganskyi, А. U.; Aeronautical Scientific / Technical Complex Antonov; Rudyuk, G. I.; Aeronautical Scientific / Technical Complex Antonov;
(2015)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: алгоритм; модель динаміки; система оцінювання; вектор; матриця; випадковий процес; спектральна щільність; об’єкт стабілізації | UDC 629.7.072 | Algorithm; dynamics model; estimation system; vector; matrix; random process; spectral density; stabilization object | алгоритм; модель динамики; система оценивания; вектор; матрица; случайный процесс; спектральная плотность; объект стабилизации

Запропоновано алгоритм оцінювання стану лінійних інваріантних у часі систем з довільними динамічними характеристиками об’єкта управління і системи вимірювання з урахуванням реальних експлуатаційних умов The article proposes estimation algorithm of linear time-invaria... View more
Share - Bookmark