ГНОСЕОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ

Unknown Ukrainian OPEN
Сіверс, В.А.; Інститут транспортних технологій НАУ;
(2004)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: 72.01(045)

 Викладено цікаві положення з гносеологічних засад формування архітектури як штучного середовища існування людини. Результат такого втілення постає як розгорнута ілюстрація змісту ідеології та історично надходить у розпорядження мистецтво-знавства та культурології як ма... View more
Share - Bookmark