Застосування швидкого перетворення Фур’є для розв’язання задачі LPN над скінченними фробеніусовими кільцями

Unknown Ukrainian OPEN
Олексійчук, Антон Миколайович; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ігнатенко, Сергій Михайлович; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
(2017)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2410-7840.19.12109
  • Subject: Інформаційна безпека | криптологія; обґрунтована стійкість; задача LPN; система лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами; швидке перетворення Фур’є; скінченне фробеніусове кільце | 519.2 [УДК 621.391] | Information security | cryptology; provable security; LPN problem; system of linear equations corrupted by noise; fast Fourier transform; finite Frobenius ring | 519.2 [UDC 621.391] | Информационная безопасность | криптология; обоснованная стойкость; задача LPN; система линейных уравнений с искаженными правыми частями; быстрое преобразование Фурье; конечное фробениусово кольцо

Задача LPN є однією з найвідоміших обчислювально складних задач. В найбільш загальному формулюванні вона полягає в розв’язанні системи лінійних рівнянь зі спотворенимим правими частинами над довільним скінченним кільцем і включає в себе, як окремий випадок, задачу декод... View more
Share - Bookmark