Підвищення надійності зв’язку в локальних бездротових мережах при- трансформаційних змін методів просторово-часової обробки сигналів

Unknown Russian OPEN
Дрововозов, В. И.; Національний авіаціний університет; Хемраев, А. К.; Національний авіаціний університет;
(2015)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: УДК 004.7 | UDC 004.7

Просторово-часові методи, засновані на використанні цифрових антенних решіток, дозволя­ють вирішити проблему забезпечення достатньо високого рівня надійності прийому радіосиг­налів в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль без зміни прийнятих протоко­лів. Роз... View more
Share - Bookmark