ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРУПОВИХ ПОЗОВІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Unknown Ukrainian OPEN
Козирєва, Валентина Петрівна; Гаврилішин, Анатолій Петрович;
(2018)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: позов; право на позов; групові позови | 347.921.2(045) | иск; право на иск; групповые иски | a claim; a right to claim; class action lawsuits

Мета: у статті розглядаються теоретичні та правові питання групового позову в господарському судочинстві на основі аналізу норм чинного законодавства та наукових поглядів вітчизняних вчених. Методи дослідження: дослідження проведене з використанням класичних методів нау... View more
Share - Bookmark