ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ УФ-С- ТА УФ-В-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РОСЛИННІ ОБ’ЄКТИ

Unknown Ukrainian OPEN
Міхєєв, О.; Національний авіаційний університет; Тихенко, О.; Національний авіаційний університет;
(2011)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: dynamics of growth; efficiency of irradiation; inhibition; solar radiation; stimulation; UV-ratiation | динаміка росту; ефективність опромінення; інгібування; сонячна радіація; стимуляція; УФ-випромінювання

Наведено результати порівняльного дослідження часових закономірностей ростовихпроцесів гороху, вирощеного за нормальних умов та з застосуванням УФ-С- таУФ-В-опромінення стеблової частини. Виявлено дозові залежності цих опромінень запараметром швидкості росту кореня та с... View more
Share - Bookmark