Розв’язання рівнянь з використанням загального ряду Фібоначчі

Unknown Ukrainian OPEN
Tolbatov, Yevgeniy; National Aviation University;
(2014)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: границя відношення; збіжність ряду; індекс зміни; популяція; рівняння; ряд Фібоначчі | 519.615(045) | индекс изменения; популяция; предел отношения; ряд Фибоначчи; сходимость ряда; уравнения | boundary ratio; convergence of the series; equations; Fibonacci series; population; the index of change

Роглянуто ефективний метод розв’язання рівняння з використанням загальних рядів Фібоначчі. Введенопоняття загального ряду Фібоначчі. Наведено рекурентну формулу зміни обсягу популяції. На основірекурентних формул отримано рівняння, найбільший корінь якого є індексом змі... View more
Share - Bookmark