ЗАХИСТ СТРАХОВОГО ПРАВА В АРБІТРАЖНОМУ (ТАХКІМ) ПОРЯДКУ В ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Unknown Ukrainian OPEN
Гезалзаде, Турал Імамалі огли;
(2018)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: суб'єкти страхового договору; захист страхових прав; альтернативний суд (страховий арбітраж Туреччини - тахкім) | 346.1(045) | субъекты страхового договора; защита страховых прав; альтернативный суд (Страховой арбитраж Турции – тахким) | subjects of the insurance contract; protection of insurance rights; alternative court (Insurance arbitration of Turkey-tahkim)

Мета: обгрунтування необхідності впровадження в практику Азербайджанської Республіки альтернативного суду способу забезпечення захисту прав суб'єктів страхових правовідносин. Методи дослідження: аналіз і вивчення досвіду альтернативного способу захисту страхових прав су... View more
Share - Bookmark