ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Unknown Ukrainian OPEN
Павленко, П.М.; Національний авіаційний університет; Трейтяк, В.В.; Національний авіаційний університет; Захарчук, Т.М.; Національний авіаційний університет;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/1990-5548.32.2267
  • Subject: система інформаційної підтримки; життєвий цикл виробу; інтегровані автоматизовані системи; управління підприємством; інтегроване інформаційне середовище

 Проаналізовано та визначено основні проблеми, зумовлені відсутністю інтегрованого інформаційного середовища автоматизованих систем виробничого призначення. Дослідження взаємозв’язку автоматизованих систем дозволило визначити основні переваги побудови інтегрованого інфо... View more
Share - Bookmark