Аналіз стійкості популярних криптоситем проти квантового криптоаналізу на основі алгоритму Гровера

Unknown Ukrainian OPEN
Горбенко, Юрій Іванович; Харківський національний університет радіоелектроніки; Ганзя, Роман Сергійович; ЧАО «ІІТ»;
(2014)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: Інформаційна безпека | алгоритм Гровера; блоковий симетричний шифр; NTRU; кільця зрізаних поліномів; стійкість; | УДК 004.056 | Информационная безопастность | алгоритм Гровера; блочный симметричный шифр; NTRU; кольца срезанных полиномов; устойчивость; | Information Security | Grover's algorithm; block symmetric cipher; NTRU; the ring of truncated polynomials; stability; | UDK 004.056

Проблема стійкості популярних криптосистем проти квантового криптоаналізу є актуальною і важливою задачею,враховуючи темпи розвитку квантових технологій. Стійкість всіх сучасних криптосистеми базується на складностівирішення певних математичних задач. Такі математичні з... View more
Share - Bookmark