ГЛИБОКЕ ОКИСНЕННЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНУ ТА ГЕКСАХЛОРЕТАНУ НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ

Unknown Ukrainian OPEN
Гаєвська, Т.А.; Інститут екології та дизайну, НАУ; Бурлаченко, Є.С.; Інститут екології та дизайну, НАУ; Красільнікова, Н.Л.; Інститут екології та дизайну, НАУ; Плескун, С.М.; Інститут екології та дизайну, НАУ; Іванов, С.В.; Кафедра хімії і хімічної технології, НАУ; Білокопитов, Ю.В.; Кафедра хімії і хімічної технології, НАУ;
(2005)
  • Publisher: National Aviation University

 Проведено порiвнювальне дослiдження каталiтичних властивостей рiзних оксидiв металiв у реакцiї окиснення тетрахлорметану та гексахлоретану. Показано, що активним і стабільним каталізатором при окисненні хлорвуглеців буде той, для якого процеси розкладу хлоридів на пове... View more
Share - Bookmark