ЩІЛЬНІСТЬ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ВИВЕДЕНА ЗА ДОПОМОГОЮ УМОВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНТРОПІЇ БАГАТО-ОПЦІЙНИХ ГІБРИДНИХ ФУНКЦІЙ

Unknown Ukrainian OPEN
Гончаренко, Андрій Вікторович;
(2017)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Related identifiers: doi: 10.18372/0370-2197.4(77).12133
  • Subject: експоненціальний розподіл; щільність розподілу; параметр розподілу; оптимізація; принцип екстремізації ентропії; багато-опційність; гібридна опційна функція; оптимальний розподіл; варіаційна задача | 629.735.083:656.7.086(045) [UDC 331.101.1] | exponential distribution; distribution density; parameter of distribution; optimization; entropy extremization principle; multi-optionality; hybrid optional function; optimal distribution; variational problem

Стаття розглядає теоретично можливість застосування принципу умовної оптимізації ентропії багато-опційних гібридних функцій з метою відкриття обґрунтованих причин існування щільності експоненціального розподілу. Щільність експоненціальний розподілу випадкової величини о... View more