research product . 2014

Лінеаризація передавальної характеристики інтелектуального ємнісного датчика

Sergeyev, I. Yu.; National Aviation University;
Open Access English
  • Published: 11 Mar 2014
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
Abstract
Розглянуто інтелектуальний ємнісний датчик, який не вимагає у своєму складі таких пристроїв як мікропроцесор, мікроконтролер або програмований логічний контролер. При використанні в інтелектуальному ємнісному датчику схеми лінеаризації, відносна похибка перетворення, що вноситься неідеальністю таких елементів як резистори, конденсатори і операційний підсилювач, може бути менше однієї сотої частки відсотка Рассмотрен интеллектуальный емкостной датчик, который не требует в своем составе таких устройств как микропроцессор, микроконтроллер или программируемый логический контроллер. При использовании в интеллектуальном емкостном датчике схемы линеаризации, относитель...
Subjects
free text keywords: інтелектуальний лічильник; ємнісний датчик; електрична ємність; характеристика лінійна; нелінійність;лінеарізація функції; перехідна характеристика, UDC 621.3.088.7, интеллектуальный счетчик; емкостной датчик; электрическая емкость; характеристика линейная; нелинейность;линеаризация функции; переходная характеристика, intelligent capacitive sensor; electric capacitance; linear characteristic; nonlinearity
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue