Лінеаризація передавальної характеристики інтелектуального ємнісного датчика

Unknown English OPEN
Sergeyev, I. Yu.; National Aviation University;
(2014)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: інтелектуальний лічильник; ємнісний датчик; електрична ємність; характеристика лінійна; нелінійність;лінеарізація функції; перехідна характеристика | UDC 621.3.088.7 | интеллектуальный счетчик; емкостной датчик; электрическая емкость; характеристика линейная; нелинейность;линеаризация функции; переходная характеристика | intelligent capacitive sensor; electric capacitance; linear characteristic; nonlinearity

Розглянуто інтелектуальний ємнісний датчик, який не вимагає у своєму складі таких пристроїв як мікропроцесор, мікроконтролер або програмований логічний контролер. При використанні в інтелектуальному ємнісному датчику схеми лінеаризації, відносна похибка перетворення, що... View more
Share - Bookmark