МОДЕРНІЗОВАНА ОПТИМАЛЬНА РОБАСТНА БАГАТОВИМІРНА ФІЛЬТРАЦІЯ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ КОРИСНИХ СИГНАЛІВ

Unknown Ukrainian OPEN
Осадчий, С. І.;
(2015)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: матриця; фільтр; факторизація; сепарація; синтез; передавальна функція | УДК 681.5.08 | матрица фильтр; факторизация; сепарация; синтез; передаточная функция | matrix; filter; factorization; separation; synthesis; transfer function | UDC 1.5.08

Характерною особливістю пристроїв вимірювання параметрів руху є наявність інструментальних і методичних похибок, що утворюють випадковий широкосмуговий шум. Одним з найбільш ефективних методів зниження впливу шуму на результати вимірювання параметрів руху є оптимальна ф... View more
Share - Bookmark