Поняття та характеристика договору інжинірингу

Unknown Ukrainian OPEN
Насурлаєва, Катерина Енверівна; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького;
(2015)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: договір; договір інжинірингу; предмет; сторони; характеристика | 347.4 | договор; договор инжиниринга; предмет; стороны; характеристика | contract; engineering contract; object; parties; characteristics

Стаття присвячена виокремленню характерних ознак договору інжинірингу та визначення договору інжинірингу як цивільно-правової угоди. Проаналізовано погляди вітчизняних вчених щодо виокремлення концепцій трактування договору інжинірингу. У статті надано авторське визначе... View more
Share - Bookmark