ВЗАЄМОДІЯ РОДОПЛЕМІННОЇ Й ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕПІЧНИХ ГЕРОЇВ

Unknown Ukrainian OPEN
Голозубов, А. В.; Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;
(2016)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: 293.11

У статті розглядається взаємодія язичницької та християнської парадигми на прикладі військової моралі ісландського родоплемінного суспільства і наративної моделі англосаксонського героїчного епосу. The paper considers the interaction of pagan and Christian paradigms ... View more
Share - Bookmark