ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Unknown Ukrainian OPEN
Іванець, О.Б.; Інститут аерокосмічних систем управління НАУ; Букрєєва, О.В.; Інститут аерокосмічних систем управління НАУ; Дворнік, М.В.; Інститут аерокосмічних систем управління НАУ;
(2012)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: нейрон; штучні нейронні мережі; програмний продукт; діагностичні дані

 Розглянуто можливості побудови моделей прогнозування за допомогою використання штучних нейронних мереж з використанням найбільш поширених програмних продуктів, створених для вирішення завдань такого типу. Виконано аналіз отриманих результатів. Показано недоліки та пере... View more
Share - Bookmark