ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОПАТЕЙ ВІТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ПУСКУ ТА РОБОТИ ЗА МАЛИХ ШВИДКОСТЕЙ ВІТРУ

Unknown Ukrainian OPEN
Синєглазов, В.М.; Інститут електроніки та систем управління НАУ; Козирський, В.В.; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Трегуб, М.І.; Білоцерківський національний аграрний університет;
(2012)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: вітроустановка; оптимальний пусковий кут установлення; змінна геометрія лопаті; пусковий момент; енергоефективність.

 Наведено теоретичні та практичні методи вдосконалення лопатей вітроустановок згоризонтальною віссю обертання для підвищення показників пуску та роботи в разімалих швидкостей вітру, що дозволяє підвищити енергетичну ефективність їхвикористання в сільському господарстві.... View more
Share - Bookmark