research product . 2012

ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОПАТЕЙ ВІТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ПУСКУ ТА РОБОТИ ЗА МАЛИХ ШВИДКОСТЕЙ ВІТРУ

Синєглазов, В.М.; Інститут електроніки та систем управління НАУ; Козирський, В.В.; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Трегуб, М.І.; Білоцерківський національний аграрний університет;
Open Access Ukrainian
  • Published: 11 Jun 2012
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
Abstract
 Наведено теоретичні та практичні методи вдосконалення лопатей вітроустановок згоризонтальною віссю обертання для підвищення показників пуску та роботи в разімалих швидкостей вітру, що дозволяє підвищити енергетичну ефективність їхвикористання в сільському господарстві.  The theoretical and practical methods of improvement of blades of vindturbines are resulted for the improvement of indexes of starting and work at small speeds of wind, that allows to promote energy efficiency of their use in agriculture.  Приведены теоретические и практические методы усовершенствования лопастей ветроустановок для улучшения показателей пуска и работы при малых скоростях ветра, ч...
Subjects
free text keywords: вітроустановка; оптимальний пусковий кут установлення; змінна геометрія лопаті; пусковий момент; енергоефективність.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue