research product . 2013

ЛОКАЛІЗАЦІЯ КРИТИЧНИХ ЗОН ПОШКОДЖЕННЯ ЖАРОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РОТОРНИХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

Кулик, М. С.; Національний авіаційний університет; Кучер, О. Г.; Національний авіаційний університет; Ковешніков, М. О.; Національний авіаційний університет; Дубровський, С. С.; Національний авіаційний університет; Петрук, Я. А; Національний авіаційний університет;
Open Access Ukrainian
  • Published: 24 Nov 2013
  • Publisher: National Aviation University
Abstract
У статті розглянуто концепцію локалізації пошкоджуваності зразків жароміцних матеріалів тароторних деталей авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) та енергетичних газотурбінних установок(ГТУ) в умовах термоциклічної роботи. При цьому припускається, що зразки матеріалів працюють нарежимах максимально наближених до умов роботи деталей у критичних точках, що лімітують термінслужби і ресурс ГТД та ГТУ. В статье рассмотрена концепция локализации повреждаемых образцов жаропрочных материалов и роторных деталей авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и энергетических газотурбинных установок (ГТУ) в условиях термоциклической работы. При этом допускается, что образцы м...
Subjects
free text keywords: газотурбінний двигун; жароміцний матеріал; газотурбіна; термоциклічна робота; деформований стан; термомехонічне навантаження, 620.178.38:513.6 [УДК 629.735.0154.0171/018.4-03], газотурбинный двигатель; жаропрочный материал; газотурбина; термоциклическая работа; деформированное состояние; термомехоничне нагрузки, gas turbine engine; heat-resistant material; hazoturbina; thermal cyclic operation; deformation; load termomehonichne, 620.178.38:513.6 [UDC 629.735.0154.0171/018.4-03]
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue