ЛОКАЛІЗАЦІЯ КРИТИЧНИХ ЗОН ПОШКОДЖЕННЯ ЖАРОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РОТОРНИХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

Unknown Ukrainian OPEN
Кулик, М. С.; Національний авіаційний університет; Кучер, О. Г.; Національний авіаційний університет; Ковешніков, М. О.; Національний авіаційний університет; Дубровський, С. С.; Національний авіаційний університет; Петрук, Я. А; Національний авіаційний університет;
(2013)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: газотурбінний двигун; жароміцний матеріал; газотурбіна; термоциклічна робота; деформований стан; термомехонічне навантаження | 620.178.38:513.6 [УДК 629.735.0154.0171/018.4-03] | газотурбинный двигатель; жаропрочный материал; газотурбина; термоциклическая работа; деформированное состояние; термомехоничне нагрузки | gas turbine engine; heat-resistant material; hazoturbina; thermal cyclic operation; deformation; load termomehonichne | 620.178.38:513.6 [UDC 629.735.0154.0171/018.4-03]

У статті розглянуто концепцію локалізації пошкоджуваності зразків жароміцних матеріалів тароторних деталей авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) та енергетичних газотурбінних установок(ГТУ) в умовах термоциклічної роботи. При цьому припускається, що зразки матеріалів ... View more
Share - Bookmark