ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ (за чинним законодавством України)

Unknown Ukrainian OPEN
Шумський, Петро Васильович; Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій, Національний авіаційний університет;
(2009)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.12.8832
  • Subject: трудовий спір; індивідуальний трудовий спір; колективний трудовий спір | 340.111.5(045) | трудовой спор; индивидуальный трудовой спор; трудовой спор | УДК 340.111.5 | labor dispute; individual labor dispute; collective labor dispute

У процесі трудової діяльності між працівниками і власниками підприємств або уповноваженими ними органами можуть виникати й часто виникають різного роду непорозуміння. Здебільшого вони носять індивідуальний характер, для вирішення яких законодавством про працю передбачен... View more
Share - Bookmark