ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Unknown Ukrainian OPEN
Проскура, Ганна Миколаївна; Національний авіаційний університет;
(2017)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: екологія; інформація; доступ до екологічної інформації; законодавство України; екологічна інформація | 342.7 | ecology; information; access to environmental information; the Ukrainian legislation; the environmental information | экология; информация; доступ к экологической информации; законодательство Украины; экологическая информация

У статті проаналізовано категорію «екологічна інформація», етимологія терміну, підходи до його визначення, основні ознаки та особливості.Авторкою визначені основні підходи до розуміння терміну «екологічна інформація» у законодавстві та науці, місце у сфері доступу до ек... View more
Share - Bookmark