ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Unknown Ukrainian OPEN
Грушова, Г.В.; Національний авіаційний університет, Київ;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: 007(043.2) [УДК 342 (477)]

 Входження України до світового інформаційного простору – найважливіше завдання сьогодення, вирішення якого залежить від проведення реформи у всіх сферах суспільного життя нашої країни, впровадження сучасних інформаційних технологій, розуміння сутності і потенційних мож... View more
Share - Bookmark