Умови неперервності двох похідних в сплайнових базисах, отриманих згорткою

Unknown Ukrainian OPEN
Білецький, А. Я.; Національний авіаційний університет; Рашевський, М. О.; Національний авіаційний університет; Шелевицький, І. В.; Національний авіаційний університет; Шутко, В. М.; Національний авіаційний університет;
(2001)

Розглянуто спосіб побудови базисних сплайнів на рівномірних сітках вузлів згорткою функцій. Досліджено умови стосовно породжуючих функцій, за яких базисний сплайн матиме дві неперервні похідні у вузлах
Share - Bookmark