Ентропійний аналіз макросистем без основного постулату статистичної механіки

Unknown English OPEN
Delas, N. I.; Національний авіаційний університет;
(2017)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/1990-5548.52.11881
  • Subject: Ентропійний аналіз; ентропійна дивергенція; макросистеми; складні системи | 536-1 (045) [УДК 519.876] | Entropy analysis; entropy divergence; macrosystems; complex systems | 536-1 (045) [UDC 519.876] | Энтропийный анализ; энтропийная дивергенция; макросистемы; сложные системы.

Показано, що для більшості нефізичних макросистем основний постулат статистичної механіки (постулат рівної апріорної імовірності мікростанів) втрачає силу, а роль ентропії має виконувати більш загальна характеристика. Розглянуто приклади законів розпділу. It is shown... View more
Share - Bookmark