ВПЛИВ РОЗМІРУ ЗЕРНА НА ПАРАМЕТРИ ЗМІЦНЕННЯ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ РЕКРИСТАЛІЗОВАНОГО МАЛОЛІГОВАНОГО СПЛАВУ МОЛІБДЕН

Unknown Ukrainian OPEN
Сайко, Л.П.; Національний авіаційний університет, Київ;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: УДК 620.191.33(043.2)

 Одним з найважливіших напрямків теорії міцності являється дослідження закономірностей впливу структури матеріалу на поведінку кривої деформаційного зміцнення, оскільки на основі цих знань можна передбачити структурну чутливість всіх механічних властивостей, які знімают... View more
Share - Bookmark