МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА РЕЗОНАНСНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КЕРМОВОГО ПРИВОДУ

Unknown Ukrainian OPEN
Бондарчук, П. С.;
(2015)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: резонансний електричний кермовий привід; виконавчий двигун; мінімізація маси | резонансный электрический рулевой привод; исполнительный двигатель; минимизация массы | resonant electric steering drive; executive engine; minimizing weight

Здійснено мінімізацію маси і об’єму виконавчого двигуна резонансного електричного кермового приводу обертованої по крену керованої ракети, яка забезпечує досягнення найкращих масо-габаритних і енергетичних показників. Наведено результат математичного моделювання типовог... View more
Share - Bookmark