Оптимізація режиму багатопараметричного контролю на прикладі двопарамет- ричного контролю

Unknown Russian OPEN
Цуриков, О. Н.; Національний авіаційний університет; Терейковский, И. А.; Національний авіаційний університет;
(2015)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: УДК 629.735.083.02/.03.004.58 | UDC 629.735.083.02/.03.004.58

Розглянуто питання створення системи оптимізації режиму двопараметричного кон­тролю агрегатів функціональних систем повітряних суден. Сформульовано постановку задачі оптимізації режиму двохпараметричного контролю, обгрунтований критерій оптимізації, по­будовано оптиміза... View more
Share - Bookmark