Тенденції та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Японією

Unknown Ukrainian OPEN
Ханова, Олена В’ячеславівна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Журавльов, Олексій Володимирович; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
(2014)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: зовнішня торгівля; інвестиційна діяльність; світова економічна криза; національні економіки; ВВП; співробітництво | УДК 339.95 (477+52) | внешняя торговля; инвестиционная деятельность; мировой экономический кризис; национальные экономики; ВВП; сотрудничество | foreign trade; investment activity; world economic crisis; national economies; GDP; collaboration

Стаття присвячена актуальній темі розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Японією. Проведений у роботі регресійно-кореляційний аналіз виявив, що завдяки зваженій зовнішньоекономічній політиці Японія збільшує об’єм золотовалютних резервів та зберігає позит... View more
Share - Bookmark