Право на страйк та його реалізація в Україні

Unknown Ukrainian OPEN
Слома, Валентина Миколаївна; Тернопільський національний економічний університет;
(2014)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.31.8471
  • Subject: трудові відносини; найманий працівник; роботодавець; страйк | 349.2(045) | трудовые отношения; наемный работник; работодатель; забастовка | labor relations; employee; employer; strike

У статті досліджено умови та прядок реалізації найманими працівниками права на страйк. Також охарактеризовано наслідки визнання страйку незаконним. В статье исследованы условия и прядок реализации наемными работниками права на забастовку. Также охарактеризованы посл... View more
Share - Bookmark