СУТНІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Unknown Ukrainian OPEN
Назаров, Віктор Володимирович; Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій, Національний авіаційний університет;
(2009)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.11.8536
  • Subject: оперативно-розшукова діяльність; органи дізнання; права людини; обмеження конституційних прав | 343.211.4 [342.7] | оперативно-розыскная деятельность; органы дознания; права человека; ограничение конституционных прав | operatively-search activity; investigative bodies; human rights; restriction of constitutional rights

У роботі досліджено сутність обмеження конституційних прав громадян в оперативно-розшуковій діяльності, характер повноважень органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства щодо обмеження конституційних... View more
Share - Bookmark