Оптимізація конфігурації інформаційного поля аеронавігаційної системи

Unknown Ukrainian OPEN
Харченко, В. П.; Національний авіаційний університет;
(2000)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2306-1472.6.9692
  • Subject: 624.072.22 [УДК 51.380.115] | 624.072.22 [UDC 51.380.115]

Розглянуті загальні принципи формування інформаційних полів засобами аеронавігаційної системи. Наведені алгоритми оптимізації інформаційного поля. Як приклад описана система спостереження Рассмотрены общие принципы формирования информационных полей средствами аэ­рона... View more
Share - Bookmark