ХАРАКТЕРИСТИКА ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Unknown Ukrainian OPEN
Семчук, Наталія Олександрівна; Київський національний університет внутрішніх справ;
(2010)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.17.7436
  • Subject: неповнолітні; злочини проти моральності; захист морального розвитку неповнолітніх; втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність; порівняльне право; кримінальна відповідальність; права і свободи громадян | 343.5 | несовершеннолетние; преступления против нравственности; защита нравственного развития несовершеннолетних; вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность; сравнительное право; уголовная ответственность; права и свободы граждан | minors; crimes against morality; moral protection of juvenile elderly; involvement of minors in criminal activity; comparative law; criminal responsibility tions; rights and freedoms

У статті досліджується регулювання протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність на прикладі деяких постсоціалістичних країн. На основі проведеного порівняльно-правового дослідження пропонується ряд доповнень до cт. 304 Кримінального кодексу України. В стать... View more
Share - Bookmark