ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДИСКРЕТНИХ ПОКРИТТІВ

Unknown Ukrainian OPEN
Марчук, В. Є.; Національний авіаційний університет;
(2010)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Related identifiers: doi: 10.18372/0370-2197.54.3169
  • Subject: 519:87 (045) [УДК 539.3]

Проаналізовано напружено-деформований стан дискретноїповерхні методом числове моделювання. Установлено, щонапружено-деформований стан лунок має неоднозначнийрозподіл залишкових напружень і залежить від її геометри-чних параметрів. Зіставленням експериментальних даних ід... View more