МЕТОДИ ШИФРУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЕРЕСТАНОВКИ БЛОКІВ ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ

Unknown Ukrainian OPEN
Лужецький, Володимир Андрійович; Вінницький національний технічний університет; Горбенко, Іван Сергійович; Вінницький національний технічний університет;
(2015)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: Інформаційна безпека | перестановка; блоки змінної довжини; відкрите повідомлення; шифротекст; генератор псевдовипадкових чисел. | УДК 004.027 | Information Security | permutation; variable length blocks; openmessage; ciphertext; pseudorandom numbers generator. | UDC 004.027 | Информационная безопасность | перестановка; блоки переменной длины; открытое сообщение; шифротекст; генератор псевдослучайных чисел.

Однією з основних операцій, яка використовується в багатьох блокових шифрах, є перестановка. Сучасні блокові шифриздійснюють операцію перестановки лише в межах окремого блоку або невеликої групи блоків. В одній з попереднійпублікацій було запропоновано метод псевдовипад... View more
Share - Bookmark