ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОРІДИННИХ ПАЛИВ

Unknown Ukrainian OPEN
Макаренко, Ю.С.; Національний авіаційний університет, Київ; Драч, О.І.; Національний авіаційний університет, Київ;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: 504.056:656(043.2) [УДК]

 Актуальність роботи полягає у тому, що сьогодні з огляду на темпи використання нафти, з якої виготовляють авіаційний гас, автомобільні бензини і дизельні палива та темпи її вичерпання, а також на проблему забруднення довкілля викидами двигунів транспортних засобів, одн... View more
Share - Bookmark