ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Unknown Ukrainian OPEN
Буров, О.; Національний авіаційний університет; Царик, О.; Національний авіаційний університет;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: ergonomic features; informational space; learning environment; ontology; subject area; tools of knowledge representation | ергономічні особливості; засоби подання знань; інформаційний простір; навчальне середовище; онтологія; предметна область

Розглянуто питання ефективного пошуку і використання навчальних матеріалів усистемах електронного навчання. Показано, що одним із варіантів вирішення цього питанняє використання онтологій та засобів семантичної мережі при проектуванні засобівнавчання.Ключові слова: ерго... View more
Share - Bookmark