research product . 2012

ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Буров, О.; Національний авіаційний університет; Царик, О.; Національний авіаційний університет;
Open Access Ukrainian
  • Published: 20 Apr 2012
  • Publisher: National Aviation University
Abstract
Розглянуто питання ефективного пошуку і використання навчальних матеріалів усистемах електронного навчання. Показано, що одним із варіантів вирішення цього питанняє використання онтологій та засобів семантичної мережі при проектуванні засобівнавчання.Ключові слова: ергономічні особливості, засоби подання знань, інформаційний простір,навчальне середовище, онтологія, предметна область.Ключові слова: ергономічні особливості, засоби подання знань, інформаційний простір,навчальне середовище, онтологія, предметна область. Object of study - an ontology for educational purposes and theirimpact on the effectiveness of training. Purpose -substantiation the feasibility of ...
Subjects
free text keywords: ergonomic features; informational space; learning environment; ontology; subject area; tools of knowledge representation, ергономічні особливості; засоби подання знань; інформаційний простір; навчальне середовище; онтологія; предметна область
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue