Географічні аспекти туристичного маркетингу регіону

Unknown Ukrainian OPEN
Дудник, Іван Миколайович; Національний авіаційний університет; Борисюк, Оксана Анатоліївна; Національний авіаційний університет;
(2014)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: регіональний маркетинг; туристичний регіон; туристичний імідж; туристична привабливість; туристична конкурентоспроможність; туристичний клімат регіону | УДК 911.3 | региональный маркетинг; туристический регион; туристический имидж; туристическая привлекательность; туристическая конкурентоспособность; туристический климат региона | regional marketing; tourist region; tourist image; tourist attractiveness; tourist competitiveness; tourism climate of the region

В статті розкрито змістовні поняття регіонального туристичного маркетингу в світлі методології географічної науки, їх взаємозв’язок з відповідними географічними поняттями та обґрунтовано напрями участігеографії в поглибленні теоретико-методологічних та методичних засад ... View more
Share - Bookmark