ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКИХ РЕШІТОК ТУРБОМАШИН

Unknown Ukrainian OPEN
Кірчу, Ф.І.; НАУ, кафедра авіаційних двигунів;
(2005)
  • Publisher: National Aviation University

 Розглянуто експериментальний стенд для дослідження плоских компресорних решіток турбомашин та спосіб удосконалення одного з  пристроїв,  в якому нове виконання поворотного механізму пакета лопаток дозволило забезпечити  підвищення точності отримання аеродинамічних хара... View more
Share - Bookmark