Система виявлення та ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних мережах

Unknown Ukrainian OPEN
Корченко, Анна Олександрівна; Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій; Волянська, Владислава Вікторівна; Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій; Гізун, Андрій Іванович; Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій;
(2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Інформаційна безпека | порушник інформаційної безпеки; ідентифікація порушника; системи виявлення вторгнень; системи виявлення порушника; нечітка логіка; безпека інформаційно-комунікаційних систем та мереж; евристичні правила | УДК 004.056.53(045) | Информационная безопасность | нарушитель информационной безопасности; идентификация нарушителя; системы обнаружения вторжений; системы обнаружения нарушителя; нечеткая логика; безопасность информационно-коммуникационных систем и сетей; эвристические правила | Information Security | information security intruder; intruder identification; intrusion detection systems; intruder detection systems; fuzzy logic; security of information and communication systems & networks; heuristic rules | UDC 004.056.53(045)

Ефективне виявлення порушника інформаційної безпеки в інформаційно-комунікаційних мережах та системах є складною задачею, що потребує використання спеціальних засобів захисту – систем виявлення порушника. Більшість таких систем грунтуються на застосуванні сигнатурних ме... View more
Share - Bookmark