research product . 2012

ЧАСТОТНО-ПРОСТОРОВЕ ПОДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВТРАТ ПІД ЧАС ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ

Іванов, В.О.; Інститут електроніки та систем управління НАУ; Соколов, В.В.; Інститут електроніки та систем управління НАУ;
Open Access Ukrainian
  • Published: 03 Jul 2012
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
Abstract
 На основі розробленого програмного забезпечення досліджено деякі відомі емпіричні моделі втрат, якими супроводжується поширення радіохвиль у реальних середовищах. Виявлено й надано у вигляді графіків функціональні залежності частоти несучої від довжини траси для допустимих значень втрат радіосигналів і радіозавад, які необхідно враховувати для забезпечення електромагнітної сумісності незалежних радіосистем. Отримані графіки дозволяють спростити процедури частотно-просторового планування мереж радіозв’язку, які мають бути розміщені  на обмеженій території.  Some known empirical models of losses connected with radiowave propagation in real environments are invest...
Subjects
free text keywords: втрати; якими супроводжується поширення радіохвиль; подібність утрат; частотно-просторове планування
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue