ЧАСТОТНО-ПРОСТОРОВЕ ПОДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВТРАТ ПІД ЧАС ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ

Unknown Ukrainian OPEN
Іванов, В.О.; Інститут електроніки та систем управління НАУ; Соколов, В.В.; Інститут електроніки та систем управління НАУ;
(2012)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: втрати; якими супроводжується поширення радіохвиль; подібність утрат; частотно-просторове планування

 На основі розробленого програмного забезпечення досліджено деякі відомі емпіричні моделі втрат, якими супроводжується поширення радіохвиль у реальних середовищах. Виявлено й надано у вигляді графіків функціональні залежності частоти несучої від довжини траси для допуст... View more
Share - Bookmark