Кореляційні властивості узагальнених бінарних послідовностей Баркера

Unknown Ukrainian OPEN
Голубничий, А. Г.; Национальный авиационный университет;
(2015)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: последовательности Баркера; обработка сигналов | УДК 621.396.96 | UDC 621.396.96

Досліджені та представлені кореляційні властивості (автокореляційні функції) узагальнених бінарних послідовностей Баркера, правила кодування та структура яких були запропоновані та проаналізовані автором у попередніх публікаціях Исследованы и представлены корреляцион... View more
Share - Bookmark