research product . 2014

Послідовна атака пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами кубітів

Васіліу, Євген Вікторович; Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова;
Open Access Ukrainian
  • Published: 25 Jul 2014
  • Publisher: National Aviation University
Abstract
У статті проаналізовано послідовну атаку пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з трикубітними переплутаними станами Грінбергера – Хорна – Цайлінгера. Одержано вираз для ймовірності виявлення атакилегітимними користувачами при атаці двох зловмисників у залежності від імовірностей виявлення їх атак окремо. Показано, що збільшення кількості атакуючих в квантовому каналі призводить до збільшення ймовірності виявлення їхатаки легітимними користувачами. Одержано вирази для максимальної кількості інформації двох зловмисників при їх послідовній атаці пасивного перехоплення на пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами. Показано, що максимальна кіль-кіс...
Subjects
free text keywords: Інформаційна безпека, квантова криптографія; пінг-понг протокол; трикубітні стани Грінбергера – Хорна – Цайлінгера; атака пасивного перехоплення двох зловмисників; імовірніст;, УДК 004.056.53 +530.145, Information Security, quantum cryptography; a ping-pong protocol; three-qubit Greenberger – Horne – Zeilinger states; eavesdropping attack of two eavesdroppers; the probability of eavesdroppers' detection; eavesdroppers' amount of information;, UDK 004.056.53 +530.145, Информационная безопастность, квантовая криптография; пинг- понг протокол; трехкубитные состояния Гринбергера – Хорна – Цайлингера; атака пассивного перехвата двух злоумышленников, вероятность обнаружения атаки; количество информации злоумышленников;
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue