Послідовна атака пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з ГХЦ-триплетами кубітів

Unknown Ukrainian OPEN
Васіліу, Євген Вікторович; Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова;
(2014)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: Інформаційна безпека | квантова криптографія; пінг-понг протокол; трикубітні стани Грінбергера – Хорна – Цайлінгера; атака пасивного перехоплення двох зловмисників; імовірніст; | УДК 004.056.53 +530.145 | Information Security | quantum cryptography; a ping-pong protocol; three-qubit Greenberger – Horne – Zeilinger states; eavesdropping attack of two eavesdroppers; the probability of eavesdroppers' detection; eavesdroppers' amount of information; | UDK 004.056.53 +530.145 | Информационная безопастность | квантовая криптография; пинг- понг протокол; трехкубитные состояния Гринбергера – Хорна – Цайлингера; атака пассивного перехвата двух злоумышленников, вероятность обнаружения атаки; количество информации злоумышленников;

У статті проаналізовано послідовну атаку пасивного перехоплення двох зловмисників на пінг-понг протокол з трикубітними переплутаними станами Грінбергера – Хорна – Цайлінгера. Одержано вираз для ймовірності виявлення атакилегітимними користувачами при атаці двох зловмисн... View more
Share - Bookmark