КОМПЛЕКТОВАНА СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ АЕРОДРОМНОГО СВІТЛОСИГНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ВІДМОВАМИ

Unknown Ukrainian OPEN
Новачук, Л.В.; Національний авіаційний університет, Київ;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: 621.31(043.2) [УДК 656.71.057]

 Основоположними принципами діяльності цивільної авіації в ринкових умовах стали економічність і безпека польотів. Істотний вплив на ці показники роблять ефективність функціонування, надійність та живучість систем електроживлення аеродромного світлосигнального комплексу... View more
Share - Bookmark