ПЛАНУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАСОБАМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL

Unknown Ukrainian OPEN
Кузьмичов, А.І.; Академія муніципального управління;
(2012)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет

 На конкретних прикладах показано сучасну техніку організації оптимізаційних обчислень для задачі багатоперіодного планування в середовищі табличного процесора MS Excel та прийняття управлінських рішень на цій основі  On concrete examples the shown modern technique o... View more
Share - Bookmark