Monitoring of Joint strategy of social and economic development of areas of the Carpathian region

Unknown Ukrainian OPEN
МІЛАШОВСЬКА, Ольга Іванівна; Мукачівський державний університет;
(2012)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: мониторинг социального и экономического развития; совместная стратегия развития; пограничные области Карпатского региона. | 339.944 (045) [332.14] | моніторинг соціального і економічного розвитку; спільна стратегія розвитку; прикордонні області Карпатського регіону. | monitoring of social and economic development; general strategy of development; boundary areas of Carpathian region.

In clause theoretical and practical aspects of monitoring of social and economic development are opened. The methodical circuit of realization of the General monitoring of Joint strategy of social and economic development of areas of the Carpathian region are offered. ... View more
Share - Bookmark