research product . 2004

ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ЧАСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В СИСТЕМАХ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ ВІЛЬНОГО ПОЛЬОТУ

Харченко, В.П.; Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ; Кукуш, О.Г.; Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ; Васильєв, В.М.; Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ;
Open Access Ukrainian
  • Published: 01 Jan 2004
  • Publisher: National Aviation University
Abstract
 Запропоновано метод послідовної оцінки часу вибору варіанта і прийняття рішення з усунення прогнозованого небезпечного зближення літаків в умовах реалізації нової концепції організації повітряного руху Free Flight. Наведено рівняння оцінки межових моментів часу з використанням методу  сплайн-функцій.  Отримано  інтервальну  оцінку,  обчисленням довірчого часового інтервалу.  A method of a sequential time evaluation of choice of variant and decision making to avoid predicted dangerous approach of the aircraft at implementation of Free Flight concept in air traffic management is presented. Expressions for an evaluation of boundary instants by using the spline met...
Subjects
free text keywords: 621.386
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue