СВОЄЧАСНЕ ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ АВІАПІДПРИЄМСТВ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Unknown Ukrainian OPEN
Дяченко, О.О.; Національний авіаційний університет, Київ;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: 629.73(043.2) [УДК 338.45]

 Під час своєї діяльності авіапідприємства стикаються з цілою низкою різноманітних проблем, які потребують негайного або поступового їх вирішення. Наприклад, Г.В. Жаворонковою досліджено проблеми льотного складу, основні кризові явища в управлінні персоналом авіапідприє... View more
Share - Bookmark