ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОТЕЛЬНОГО ПАЛИВА

Unknown Ukrainian OPEN
Семитківська, Т. О.;
(2015)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: дизельне пальне; екологічна небезпека; сірчисті сполуки; ароматичні сполуки | УДК 662.613.13.504 | дизельное топливо; экологическая опасность; сернистые соединения; ароматические соединения | diesel fuel; ecological danger; sulphureous connections; aromatic connections | UDC 004.056.5662.613.13.504

Зростання виробничих потужностей призводить до зростання енергетичного навантаження на навколишнє середовище та людину. Вивчено можливості покращення екологічних характеристик котельних палив шляхом вдосконалення технологічних процесів їх отримання. Проведено порівняльн... View more
Share - Bookmark