Аналіз впливу механічного перемішування на ефективність культивування мікроскопічних міцеліальних грибів

Unknown English OPEN
Motronenko, Valentyna; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Ruzhynska, Luidmyla; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Chumak, Vitalii; Національний авіаційний університет; Galkin, Oleksandr; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут";
(2017)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2306-1472.71.11754
  • Subject: глибинне культивування; інтенсивність перемішування; механічне перемішування; міцеліальні гриби; морфологічна будова | 663.11+58.039 | глубинное культивирование; интенсивность перемешивания; механическое перемешивание; мицелиальные грибы; морфологическое строение | submerged cultivation; agitation intensity; mechanical agitation; filamentous fungi; morphological structure

Мета: За існуючими літературними даними провести порівняльний аналіз впливу режимів перемішування на життєздатність та продуктивність міцеліальних грибів при глибинному культивуванні. А також підібрати режим культивування при якому вихід кінцевого продукту буде максимал... View more
Share - Bookmark