ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Unknown Ukrainian OPEN
Юдін, О. К.; Ільєнко, А. В.; Зюбіна, Р. В.; Сергеєв-Горчинський, О. О.;
(2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: телемедицина; стандарти передачі; інформаційний тракт; медична послуга; мобільний Інтернет | УДК 004.056 | telemedicine; transmission standards; the information highway; medical service; the mobile Internet | UDC 004.056 | телемедицина; стандарты передачи; информационный тракт; медицинская услуга; мобильный Интернет

Проведено аналіз сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення. Визначено основні напрямки та сфера використання телемедичних систем . Досліджено термінологічний апарат  вітчизняних та зарубіжних авторів. Визначено основні види та типи телемедичн... View more
Share - Bookmark